دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:37:59 AM 1398 / 03 / 31
 

 

 
برنامه امتحانات رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت سال تحصیلی 98-97

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97/98 دانشکده بهداشت

 

برنامه امتحانی گروه معارف نیمسال دوم 98-97


 

مسئول دایره امتحانات دانشکده بهداشت:  خانم لیلا ایرانشاهی


 

فرایند و شیوه نامه امتحانات

فرایند مشاهده نمره اعتراض توسط دانشجو و شیوه نامه

فرایند کارت ورود به جلسه آزمون و شیوه نامه

فرایند رسیدگی به تخلفات امتحانی و شیوه نامه

فرایند تغییر برنامه امتحانی و شیوه نامه

فرایند تغییر نمره پس از ثبت نهایی در سیستم سماء فقط یک نوبت

فرایند برنامه ریزی امتحانات و شیوه نامه

فرایند اجرای امتحانات و شیوه نامه

فرایند ثبت نمره نهایی در دانشکده و شیوه نامه

 

شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1-   همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات ضروری می باشد . ( برای دریافت پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات از سیتم سماء یا آموزش دانشکده اقدام گردد. )

2-   بر روی صندلی مربوطه طبق شماره های تعیین شده نشسته و ازنوشتن هرمطلبی روی صندلی خودداری نمائید.

3-   همراه داشتن هرگونه نت (دست نوشته مرتبط با سوالات امتحانی)، همراه داشتن وسایل صوتی و مخابراتی (گوشی همراه)، کتاب یا حاشیه نویسی، کف نویسی ، صحبت کردن ونگاه به ورقه دیگری ، استفاده از ورقه غیر رسمی امتحانات دانشگاه وغیره، تخلف امتحانی محسوب و طبق ماده 6 تنبیهات آئین نامه انضباطی، اولاً ورقه امتحانی متخلف تحویل استاد نمی گردد، ثانیاً نمره درس مذکور25/0 محاسبه خواهد شد، ثالثاً دانشجو به تنبیهات دیگر نظیر تذکر ، اخطار،توبیخ با درج درپرونده و در صورت تکرار محرومیت موقت از تحصیل محکوم خواهد شد و در این رابطه هیچگونه عذر وتوجیهی مبنی بر ترم آخربودن، مشروط شدن، مشکلات شخصی و مالی وغیره  تحت هیچ شرایطی پذیرفته نخواهد شد.

4-   جابجایی هر گونه لوازم التحریر( مداد ، پاک کن ، خودکار)  و ماشین حساب اکیدا ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود  .

5-    از آوردن هر گونه وسایل از قبیل کیف و... به سالن امتحانات جدا" خودداری نمایید . بدیهی است این دانشکده در قبال وسایل شما هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نمی باشد .

6-    حداکثر تاخیربا عذر موجه برای ورود به جلسه امتحان 5 دقیقه بوده ، پس از آن درب سالن بسته خواهد شد .

 

نکات قابل توجه دانشجویان گرامی جهت تکمیل پاسخنامه امتحانات

  • جهت تکمیل پاسخنامه حتما" از مداد مشکی نرم و پررنگ استفاده نمایید.
  • از تا خوردن و کثیف شدن برگ پاسخنامه جدا" خودداری نمایید.
  • به منظور جلوگیری از هر گونه خطا در خواندن پاسخنامه توسط رایانه ،از باقی گذاشتن اثرات ناشی از پاک نمودن پرهیز شود.
  • از آنجایی که به هر سئوال فقط یک جواب تعلق می گیرد ، در صورتی که بیش از یک جواب به سئوالی داده شود هیچ کدام از گزینه ها را رایانه قبول نخواهد کرد .
  • از آنجایی که رایانه تنها بر اساس شماره دانشجویی اقدام به تصحیح پاسخنامه می نماید ،  در مورد نحوه پر نمودن قسمت مربوط به شماره دانشجویی و شماره درس توجه فرمائید و در صورت ابهام با مراقبین جلسه امتحان مشورت نمایید .

 

 

نکته مهم:

دانشجو پس از رویت نمره، تا 48 ساعت فرصت دارد اعتراض خود در را سیستم سما ثبت نماید.

 

نکته مهم:

به منظور مشارکت دانشجویان در برنامه امتحانی نماینده دانشجویان باهماهنگی پس از حذف و اضافه بر اساس تقویم دانشگاهی به مدت یک ماه مهلت دارند تا با رعایت شروط زیر نسبت به تغییر برنامه امتحانی اقدام نمایند :

1- 70 درصد دانشجویان درس مورد نظر با تغییر تاریخ موافق باشند و 30 درصد بقیه دانشجویان در روز مورد نظر امتحان همزمان نداشته باشند.

2- پیشنهادات مکتوب دانشجویان ظرف مدت یک هفته بررسی و نتیجه به دانشجویان از طریق آموزش اعلام می گردد. سپس نسبت به ثبت تاریخ جدید امتحان در سیستم سما و وب دانشکده اقدام می شود .

3- در صورت بروز حوادث غیر مترقبه ، هر گونه تغییر اجباری امتحانات، از طریق پیامک  به دانشجویان اعلام می گردد.

            

  تماس با دانشکده بهداشت

نمابر دانشکده:  55540111 - 031 

شماره آموزش دانشکده: 55545155 - 031

آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت

                                                                     

              تاریخ آخرین ویرایش: بهمن 97

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر