دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:55:32 PM 1399 / 04 / 23
 

 
گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت


سی و یکمین سمینار علمی دانش آموختگان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر 89

سه شنبه 3/4/93 ساعت 5/8 لغایت 12

عناوین

سخنران

زمان

تلاوتی آیاتی از کلام ا.. مجید

 

40: 8 –30 : 8

      پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

 

 

اعلام برنامه

مجری(خانم اعظمی )

 50 : 8- 45 : 8

سخنرانی معاونت آموزشی

جناب آقای دکتر رزاقی

9:10  -  8:50


اعضاء هیات رئیسه اول: آقایان دکتر اکبری - دکتر محمدیان  - خانم مهندس حنانی

عنوان مقاله ها

ارائه دهنده

زمان ارائه

بررسی کیفیت ساختاری مقالات ارائه شده توسط دانشجویان  گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 1392-1385

خانم صفری

 

بررسی عوامل تعیین کننده تغذیه انحصاری با شیر مادر در شهرستان کاشان و نطنز

خانم ترابیان

 

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان 60-20ساله کاشان از پوکی استخوان

خانم فیروزی

 

بررسی ارتباط تعارض کار- خانواده و تعهد سازمانی در اعضای هیئت علمی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

خانم عابدی زاده

 

 
 


اعضاء هئیت رئیسه دوم: آقایان : مهندس موسوی - مهندس صباحی دکتر کبریایی
 

عنوان مقاله ها

ارائه دهنده

زمان ارائه

بررسی میزان انطباق سرفصل های آموزشی دروس دوره کارشناسی بهداشت عمومی از دیدگاه فارغ التحصیلان شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی  شهری وروستایی

خانم اعظمی

 

بررسی آگاهی، نگرش وعملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی در موردعوامل پیشگیری کننده از پرفشاری خون

خانم عنایتی

 

ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان مراکز خدمات بهداشتی –درمانی شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1392

خانم اسکندری

 

سخنرانی دبیر علمی سمینار

آقای مهندس رمضانی

 

برنامه های اختتامیه و اهدای جوائز

 

 

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر