دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:06:05 PM 1399 / 04 / 23
 
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 4 - صفحه 1 از 1   ::: صفحه جاری :   1

 

در شرایط خاص با هماهنگی لازم با گروه و استاد راهنما و با حضور استاد راهنما در محل صنعت کار آموزی بلامانع است . لکن تحویل دستگاهها و وسایل به فرد دانشجو به تنهایی امکان پذیر نمی باشد .

 


1393 / 04 / 31 

 

بلی –با ضوابط و مقررات لازم ، تحت نظر استاد راهنمای کار آموزی .

 


1393 / 04 / 31 

 

سلام

نوع واحد : کارآموزی در عرصه 2 به ارزش 8 واحد

قسمتA: 25/1 واحد ( 7 روز کامل )

-آشنایی با نحوه خدمات سلامت کار – مرکز بهداشت ،

قسمتB: 4  واحد (204 ساعت )

-کار آموزی درصنعت ؛ 4 واحد  

قسمتC: 75/2  واحد

- پروژه تحقیقاتی (تهیه پروپوزال و تحویل آن ، تکمیل پروژه ، تهیه مقاله و ارائه مقاله در پایان ترم )


1393 / 04 / 31 

 

نوع واحد : کارآموزی در عرصه 1 به ارزش 8 واحد

قسمتA: 2 واحد

1-       اخلاق حرفه ای:آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای و الزامات آن در محیط کار.

2-      نحوه ارتباط با صنعت:آشنایی با اصول کلی چگونگی ارتباط با بخش های مختلف مدیریتی و تولیدی در محیط کار.

قسمتB: 75/0  واحد

-آشنایی با صنایع

قسمتC: 25/1  واحد

-آشنایی با اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی ،معماری و تاسیسات صنعتی. (برنامه نرم افزاری اتوکد)

قسمت D:

- روش تحقیق :25/1  واحد      

قسمت E: 25/1 واحد

-آشنایی با کا مپیوتر

قسمت F: 5/1 واحد

-آشنایی با سامانه جغرافیایی GISو کاربرد آن در بهداشت حرفه ای


1393 / 04 / 31 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال:
 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر