دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:39:10 PM 1399 / 04 / 23
 
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 5 - صفحه 1 از 1   ::: صفحه جاری :   1

 

سلام

کارشناسی پیوسته- کارشناسی ناپیوسته


1393 / 05 / 19 

 

سلام

 

ردیف

عناوین دروس

مقطع کارشناسی پیوسته

مقطع کارشناسی ناپیوسته

1

دروس عمومی

26 واحد

13 واحد

2

دروس پایه

32 واحد

11 واحد

3

دروس تخصصی( اجباری)

60 واحد

33 واحد

4

کارآموزی درعرصه

16 واحد

12 واحد

جمع کل واحدها

134 واحد

69 واحد

 

1393 / 05 / 19 

 

سلام
دانشجویان این رشته پس از فراغت از تحصیل در بخش دولتی؛ در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و پایگاه های شهری مشغول به فعالیت می باشند.


1393 / 05 / 19 

 

سلام
به طور کلی دانشجویان کارشناسان بهداشت عمومی می توانند دوره تحصیلات تکمیلی خود را در رشته های مختلف به شرح ذیل ادامه دهند:

1.آموزش بهداشت 2.آمار زیستی 3. اپیدمیولوژی 4. اقتصاد بهداشت(گرایش توسعه بهداشت و درمان سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)5.اکولوژی انسانی 6. انفورماتیک پزشکی 7. ارزیابی فناوری سلامت (HTA)8.بهداشت و ایمنی مواد غذایی 9. تاریخ علوم پزشکی 10.  حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 11. رفاه اجتماعی 12. زیست فن آوری پزشکی 13. سم شناسی 14. سلامت سالمندی 15. علوم تغذیه 16. علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه 17. علوم بهداشتی در تغذیه 18.فیزیولوژی 19. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 20. فناوری اطلاعات سلامت 21. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 22. مهندسی بهداشت محیط 23. مدیریت توانبخشی 24. نانوتکنولوژی پزشکی.

 

1393 / 05 / 19 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال:
 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر