دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:17:52 PM 1399 / 04 / 23
 

 

گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت

هیجدهمین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ایمهر 90


 

25/3/94   ساعت 8 الی 12

برنامه زمانبندی هیجدهمین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای– مهر 90

فایل برنامه سمینار

عنوان

سخنران

زمانبندی

تلاوت قرآن

آقای حسینی خواه

8:30-8:35

سرود ملی

----------

8:35-8:40

اعلام برنامه

مجری (آقای حیدری)

8:40:-8:45

سخنرانی مدیر محترم گروه

خانم مهندس حنانی

8:45-8:50

سخنرانی دبیر علمی سمینار

آقای دکتر حمیدرضا صابری

8:50-9:00

 

 

اعضای هیئت رئیسه اول: آقای دکتر مطلبی، آقای مهندس سرسنگی، آقای مهندس صباحی

ردیف

عنوان 

ارائه دهنده

زمان

1

بررسی خشونت علیه پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394

سحر دشتله

9:00-9:15

2

بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی پرستاران مراکز درمانی شهر کاشان سال 1394

احسان عسکری

9:15-9:30

3

بررسی میزان شیوع حوادث شغلی و ارتباط آن با فاکتورهای روانی- اجتماعی درکارکنان گروه صنعتی بوذرجمهر شهر کاشان در سال 1394

حمیدرضا ایرانپور

9:30-9:45

4

بررسی اپیدمیولوژیک سوانح رانندگی داخل شهری در مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در 6 ماهه اول سال 1393

فاطمه عابدیان

9:45-10:00

5

بررسی استرس شغلی درکارکنان شرکت دنیای مس در سال 1394

سمانه سادات حسینی

10:00-10:15

پذیرایی و استراحت

10:15-10:45

 

 

اعضای هیئت رئیسه دوم: آقای دکتر صابری، خانم مهندس حنانی، آقای مهندس سرسنگی

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

زمان

1

بررسی ارتباط بار ذهنی کار و احساس خستگی با خطای دارویی در پرستاران بیمارستان های آموزشی کاشان سال 94

جواد افشاری

10:45-11:00

2

بررسی همبستگی ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان بهشتی شهرستان کاشان سال 94

مریم عالمی

11:00-11:15

3

بررسی ارتباط اختلالات خواب وحوادث شغلی در کارخانجات تولید قطعات فولادی

نیره شاه محمدی

11:15-11:30

4

بررسی ارتباط جو ایمنی و نگرش کارگران نسبت به استفاده ازوسایل حفاظت فردی در شرکت فولاد

نسرین آرزومند

11:30-11:45

 

 

اختتامیه

تقدیر از فعالان سمینار

11:45-12:00

قرائت سوگندنامه

12:15-12:30

پخش کلیپ دانشجویی

12:30:-12:45

ارائه گواهی شرکت در سمینار به دانشجویان

12:45-13:00

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر