دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:17:08 PM 1399 / 04 / 23
 


گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت


بیست و چهارمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 90

یکشنبه 24 / 3 / 1394 ساعت30/ 8 تا 13


فایل برنامه سمینار

عناوین برنامه ها

مسئول اجرای برنامه ها

زمان بندی

تلاوت قرآن کریم

کلیپ تصویری

40/8 –30/8

سرود ملی

کلیپ تصویری

45/8 –40/8

مجری

 

50/8 –45/8

دبیر علمی سمینار

جناب مهندس غلامرضا حسین دوست

9 –50/8

دبیر اجرایی سمینار

خانم نداسادات سیدی بیدگلی

10/9 - 9

 
 

 

اعضاء هیئت رئیسه اول : آقای دکتر ربانی ، آقای دکتر میران زاده ، خانم مهندس مظاهری

ردیف

عناوین مقالات

ارائه دهندگان

زمان بندی

1

بررسی وضعیت بهداشت محیط هتل ها و مهمانپذیرهای شهر کاشان در زمستان 1394 93 13

نسترن حق شناس

25/9 –10/9

2

نقش انرژی خورشیدی در تصفیه ی آب

ریحانه حسامی فرد

40/9 –25/9

3

بررسی کیفیت شیمیایی چشمه های آبگرم محلات درسال 91-1390

زهرا  ابوالفضلی

55/9 –40/9

4

بررسی کارایی فرایند فنتو اوزون در حذف فرمالدئید از پساب سنتتیک

زهرا طالبیان

10/10 –55/9

5

کارایی فرآیند الکتروفنتوندر حذف نیترات از پساب سنتتیک

زینب  خاموشی

25/10 –10/10

6

بررسی میزان برخی فلزات سنگین در چای خشک مصرفی شهر کاشان در سال 1394-1393

بهاره عباسی

40/10 –25/10

استراحت و پذیرایی و پخش کلیپ

11 –40/10

 

 

اعضاء هیئت رئیسه دوم : آقای دکتر دهقانی ، آقای دکتر مصطفایی ، آقای مهندس رضایی

ردیف

عناوین مقالات

ارائه دهندگان

زمان بندی

7

بررسی آفات سایت مسکونی و خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1393 94

نداسادات سیدی بیدگلی

15/11 –11

8

بررسی میزان فلزات سنگین کنسرو ماهی شهرستان کاشان

مریم حسینی

30/11 –15/11

9

بررسی میزان ید موجود در نمک های عرضه شده در شهر کاشان زمستان 1393

آرزو سواری

45/11 –30/11

10

بررسی میزان آگاهی دانشجویان در رابطه با تفکیک وبازیافت زباله در سال 94

سیمین قلندری

12 –45/11

11

بررسی وضعیت بهداشتی مطب های دندانپزشکی شهرستان کاشان

نرگس رصافیان

15/12 –12

اختتامیه ی سمینار ، استراحت و پذیرایی ،تقدیر و تشکر ، اهداء لوح های تقدیر ، قرعه کشی ، اهداء جوایز ، قرائت سوگندنامه

13 –15/12

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر