دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:39:37 PM 1396 / 05 / 30
 

 

سرفصل دروس رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE)  


 

 

مشخصات دروس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی