دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:09:11 PM 1399 / 04 / 23
 


گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت

بیست و پنجمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 91

برنامه سمینار (PDF)

بیست و پنجمین سمینار علمی دانش آموختگان کارشناسی بهداشت محیط

« ورودی مهر 91 »

چهارشنبه 12 / 3 / 1395 ساعت 8 لغایت 13

 

عناوین برنامه ها

مسئول اجرای برنامه ها

زمان بندی

تلاوت قرآن کریم

کلیپ تصویری

25/8 –15/8

سرود ملی

کلیپ تصویری

30/8 –25/8

مجری

جناب آقای مهندس صالحی

35/8 –30/8

دبیر علمی سمینار

خانم مهندس فائزه قدمی

45/8–35/8

دبیر اجرایی سمینار

خانم زینب پرموزه

55/8-45/8

 

 

 

اعضاء هیئت رئیسه  اول: آقای دکتر مصطفایی، آقای دکتر ربانی ، آقای دکتر دهقانی

ردیف

عناوین مقالات

ارائه دهندگان

زمان بندی

1

میزان آگاهی مردم کاشان از فست فود در سال 94 -95

زهرااسماعیلی

 

15/9 –9

2

بررسی محل دفن زباله کاشان ومقایسه آن با استاندارد سال 1394

فتانه صادقی

 

30/9 –15/9

3

بررسی وضعیت بهداشت محیطی مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال 1394

الهام عسگری

 

45/9 – 30/9

استراحت و پذیرایی و پخش کلیپ

10-45/9

 

 

اعضاء هیئت رئیسه  دوم :   آقای دکتر میران زاده ، خانم مهندس ایرانشاهی ، آقای مهندس حسین دوست، خانم مهندس مظاهری

ردیف

عناوین مقالات

ارائه دهندگان

زمان بندی

4

بررسی میزان ترومای موتورسیکلت دربیمارستان شهیدبهشتی کاشان سال 1393

فاطمه رستار

 

15/10-10

5

بررسی میزان بیوآئروسلهادرهوای بیمارستان شهیدبهشتی کاشان درسال 1394

محسن بهنامپور

30/10-15/10

6

بررسی وضعیت بهداشت محیطی آزمایشگاههای تشخیص طبی کاشان در سال 1394

عاطفه طوسی نژاد

45/10-30/10

 

7

بررسی کارایی فرایند نانوفتوکاتالیستی(TIO2H2O2 ،(UVدرحذف کروم (VI)ونیکل(II)ازمحلولهای آبی  ,

 

فاطمه نیکخواه

11-  45/10

اختتامیه ی سمینار ، استراحت و پذیرایی،پخش کلیپ ، تقدیر و تشکر ، اهداء لوح های تقدیر ، قرعه کشی ، اهداء جوایز ، قرائت سوگند نامه

13 –11

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر