دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:57:25 PM 1399 / 04 / 23
 

گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت

نوزدهمین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ایمهر 91

نوزدهمین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ایمهر 91

30 خرداد 95 - ساعت 8 الی 13

 

برنامه زمانبندی نوزدهمین سمینار دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای- مهر91

عنوان

سخنران

زمانبندی

تلاوت قرآن

آقای حسینی خواه

8:35 - 8:30

سرود ملی

------------

8:40 - 8:35   

اعلام برنامه

مجری برنامه

8:45 -8:40     

سخنرانی مدیرمحترم گروه

خانم مهندس حنانی

8:55 – 8:45

سخنرانی دبیرعلمی سمینار

آقای  دکترصابری

9:05- 8:55   

 

اعضای هیئت رئیسه اول: آقای دکتر مطلبی، آقای مهندس سرسنگی،آقای مهندس صباحی

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

زمان

1

بررسی استرس شغلی به روش اسیپو در کارکنان راه آهن کاشان درسال1395

خانم منوره حسین زاده

9:20- 9:05         

2

بررسی ارتباط میزان استفاده مفرط از تلفن همراه و پرخاشگری وبی خوابی در بین دانشجویان علوم پزشکی کاشان

خانم مهری محمدی

 9:35-9:20    

3

بررسی میزان اعتیاد به تلفن همراه در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1395

خانم مائده خراسانی

9:50-9:35    

4

بررسی انواع خطای انسانی و ارتباط آن با میزان افسردگی و اضطراب وفشارروانی در رانندگان آژانس شهرستان کاشان در سال1395

خانم ملیحه عسگری

10:05-9:50

5

ارزیابی ریسک ابتلا به کمردرد ناشی از جابه جایی بیمار در پرسنل پرستاری بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش mapo

خانم الهام یونسی

10:20-10:05

 استراحت

10:50-10:20

 

اعضای هیئت رئیسه دوم: آقای دکتر صابری، آقای دکتربهرامی ، خانم مهندس حنانی

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

زمان

1

بررسی استرس شغلی درکارکنان علوم پزشکی کاشان در سال1395

خانم زینب کرباسی

11:05-10:50

2

بررسی استرس گرمایی با کاربرد شاخص نمره ی استرس گرمایی(HSSI) وتعیین ارتباط آن با دمای دهانی وشاخص توده ی بدنی در صنایع ذوب فلز کاشان

خانم معصومه آقایی

11:20-11:05

3

بررسی میزان اعتیاد به تلفن همراه و ارتباط آن با برخی ازاختلالات ناشی از آن در پرسنل فولادامیرکبیر کاشان درسال 1395

خانم فاطمه سهرابی

11:35-11:20

4

بررسی میزان استرس شغلی در کارگران صنعت ظروف نشکن درکاشان -سال1395

خانم سمیرا امینی

11:50-11:35

5

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در رانندگان بین شهری کاشان در سال1395

آقای سهراب طاهری

12:05-11:50

 

اختتامیه

تقدیر از فعالان سمینار

12:20 - 12:05

قرائت سوگندنامه

12:35 - 12:20

پخش کلیپ دانشجویی

12:45 -12:35

ارائه گواهی شرکت در سمینار به دانشجویان

13:00 – 12:45

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر