دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:27:10 PM 1401 / 09 / 08
 

 


معاون پژوهشی دانشکده بهداشت: دکتر زهرا بتولی (رزومه)

تخصص: دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

 

مراحل اخذ مدارک تحصیلی :

  • دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی - دانشگاه تهران

  • کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی - دانشگاه تهران

  • کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شرح وظایف:
  • بررسی و اصلاح فرایند انجام پایان نامه
  • هماهنگی برگزاری جلسات شورای پژوهشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
  • مدیریت جلسات دفاع پایان­ نامه ­های دانشجوئی
  • راهنمایی دانشجویان در راستای تسهیل امور پژوهشی
  • تعیین نمایه مقالات خروجی پایان ­نامه دانشجویان
  • هماهنگی برگزاری کارگاه­های جستجو در بانک­های اطلاعاتی، مقاله­ نویسی و نرم­ افزارهایEndnote, Spss, Excel, Word, Powerpoint و سایر کارگاه­های مورد نیاز دانشجویان
 

تلفن و نمابر دانشکده بهداشت:   55589396-  031

آدرس الکترونیکی : http://healthf.kaums.ac.ir

 پست الکترونیکی: Healthf_at_kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت   کدپستی 111/87155