دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:25:18 AM 1397 / 05 / 31
 
 

تماس با امور پایان نامه دانشکده بهداشت

مدیر پژوهشی دانشکده بهداشت زهرا بتولی داخلی 626
مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت مریم شاه سلیمانی داخلی 645
کارشناس پژوهشی دانشکده بهداشت مهندس حسین روحانی داخلی 643
کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط

مهندس غلامرضا حسین ­دوست

مهندس مونا رمضانی

داخلی 656
کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه ­ای مهندس حسین روحانی داخلی 643

 تلفن و نمابر دانشکده بهداشت:   55540111 - 031

آدرس الکترونیکی : http://healthf.kaums.ac.ir

 پست الکترونیکی: Healthf_at_kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت   کدپستی 111/87155

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر