دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:30:26 PM 1397 / 08 / 21
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر نظام میرزایی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

نظام میرزایی
 

مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D 

رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
نوع استخدام: هیات علمی تمام وقت 
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی :

nezammirzaei@yahoo.com

 Nezam Mirzaei
Department of Environmental Health Eng.
Kashan university of medical sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 

 

  • ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست سنندج
  • بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف اسید بلاک یک از محیط ابی با استفاده از نانوذرات اکسید روی سنتز شده به روش هیدروترمال
  • بررسی اپیدمی وبا در استانهای کردستان و همدان در سالهای 1377 تا 1387

    برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال دوم 96-95 آقای دکتر نظام میرزایی

ساعت

روز

10-8

12-10

14-12

16-14

 

شنبه

دفتر گروه

دفتر گروه

 

 

 

یکشنبه

دفتر گروه

دفتر گروه

 

 

 

 

دوشنبه

دفتر گروه

آلودگی هوا (13-10)

ک 3

 

بهداشت مسکن (نیمه اول)

قوانین و مقررات (نیمه دوم)

ک 3

 

سه شنبه

دفتر گروه

مدیریت بهداشت محیط

ک 3 (نیمه دوم)

 

اقدامات بهداشتی

(بهداشت عمومی)

چهارشنبه

دفتر گروه

دفتر گروه

 

 

پنجشنبه

دفتر گروه

دفتر گروه

 

 

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 

به روز رسانی: اسفند 1395

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر