دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:54:10 PM 1397 / 12 / 01
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر نظام میرزایی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

نظام میرزایی
 

مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D 

رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
نوع استخدام: هیات علمی تمام وقت 
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی :

nezammirzaei@yahoo.com

 Nezam Mirzaei
Department of Environmental Health Eng.
Kashan university of medical sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 

 

  • ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست سنندج
  • بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف اسید بلاک یک از محیط ابی با استفاده از نانوذرات اکسید روی سنتز شده به روش هیدروترمال
  • بررسی اپیدمی وبا در استانهای کردستان و همدان در سالهای 1377 تا 1387

برنامه هفتگی دکتر نظام میرزایی نیمسال اول 98-97

 

10- 8

12- 10

2- 12

4 - 2

شنبه

مطالعه و تحقیق

مشاوره دانشجویان (استاد راهنما)

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

یکشنبه

مطالعه و تحقیق

رسم فنی و نقشه­کشی(کارشناسی)

مطالعه و تحقیق

مشاوره دانشجویان (استاد راهنما)

دوشنبه

مشاوره دانشجویان (استاد راهنما)

روشهای نوین کنترل آلودگی هوا (Ph.D)

مطالعه و تحقیق

مدلسازی در علوم مهندسی بهداشت محیط (Ph.D)

سه شنبه

مدلسازی در علوم مهندسی بهداشت محیط

 (کارشناسی)

اثرات جهانی آلودگی هوا

(کارشناسی ارشد)

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

چهارشنبه

مشاوره دانشجویان (استاد راهنما)

قوانین و مقررات محیط زیست نیمه اول- بهداشت مسکن نیمه دوم (کارشناسی)

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 

به روز رسانی: آبان 97

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر