دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:02:09 PM 1400 / 03 / 23
 

امور پایان نامه دانشکده بهداشت

فرایند انجام پایان­ نامه در صورتی که پایان ­نامه در قالب طرح تحقیقاتی ارائه نشود

دانشجو موظف است در طول فرایند پایان­ نامه خود، 12 فرم ضروری را تکمیل نماید.

نکته: دانشجو می تواند در حین مطالعه فرایند انجام پایان نامه، با کلیک بر روی عنوان فرم، فرم مربوطه را مشاهده کند


 

1) پیشنهاد عنوان و استاد راهنما

نکته: طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر 3 سال می باشد. در صورت تصویب شورای گروه آموزشی مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه، یک نیمسال یه عنوان نیمسال ارفاقی به مجموعه سنوات اضافه می گردد.

نکته: در صورتی که دانشجو در مدت نیمسال ارفاقی (ترم 7)، نتواند از پایان نامه خود دفاع نماید، پس از ارائه دلایل مستند توسط استاد راهنما و تایید آن در شورای گروه مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه، پرونده دانشجو به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می گردد و در صورت تصویب در این کمیسیون، دانشجو می تواند حداکثر از دو نیمسال ارفاقی بهره مند شود.

نکته: لازم به ذکر است در صورت اتمام دوره در طول 5 ترم، دانشجو جهت شرکت در آزمون دکتری از امتیاز آن برخوردار می شود.

 

 • پس از تایید و امضاء اساتید راهنما و مشاور در فرم شماره 2 ، دانشجو موظف است فرم شماره 3 (فرم پروپوزال پایان نامه) را تکمیل و جهت طرح در شورای گروه مربوطه به کارشناس گروه تحویل دهد.
 • مدیر گروه پس از بررسی کامل بودن کلیه تاییدیه­ های لازم، حداکثر ظرف 2 هفته، پروپوزال را در جلسه گروه مطرح می­کند. در صورت تصویب عنوان در گروه، تعداد دانشجویان تحت سرپرستی استاد راهنما و مشاور بررسی می­ گردد و برای پروپوزال، داور/ داوران (علمی و آماری) تعیین و در قالب فرم شماره 2  به مدیر پژوهشی معرفی می­گردند.

 • نکته: در صورتی پروپوزال در قالب طرح تحقیقاتی قابل ارائه می باشد که در شورای گروه مصوب شود.
   

 

2) داوری پروپوزال

 • دانشجو موظف است فرم شماره 2 را تحویل مدیر پژوهشی و نسخه پروپوزال پایان نامه (فرم شماره 3 ) را به تعداد داوران، به کارشناس گروه مربوطه تحویل دهد.

 • پس از دریافت نتایج داوری اولیه، در صورتی که پروپوزال پایان نامه نیاز به اصلاح داشته باشد، دانشجو موظف است اصلاحات لازم را انجام و جهت ارسال برای داوری مجدد، به کارشناس گروه تحویل دهد.

 

3) درخوست ارائه پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی

 • پس از اخذ تاییدیه داوران، دانشجو موظف است تاییدیه اساتید راهنما و مشاور خود را در قالب فرم شماره 5 (فرم درخواست ارائه پروپوزال گرفته و این فرم را همراه با فرم پروپوزال پایان نامه تحویل مدیر پژوهشی دانشکده نماید.
 • جلسه شورای تحصیلات تکمیلی با حضوراعضاء شورای تحصیلات تکمیلی، اساتید راهنما، اساتید مشاور و اساتید داور تشکیل می گردد. 

نکته: حضور حداقل یکی از اساتید راهنما و مشاور برای دفاع پروپوزال دانشجو در جلسه الزامی است.

 • دانشجو موظف است با آماده نمودن چند اسلاید پاورپوینت، پروپوزال خود را در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی حداکثر به مدت نیم ساعت ارائه دهد.
 • بعد از جلسه، اشکالات و اصلاحات احتمالی طی نامه ­ای به دانشجو جهت اقدام لازم برای اصلاح ارسال می­ گردد.
 • دانشجو موظف است پروپوزال را مطابق نظر اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی اصلاح و تاییدیه استاد راهنما، مدیر گروه و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده را اخذ و تحویل مدیر پژوهشی دانشکده نماید.
 • دانشجو موظف است یک نسخه فرم پیش پروپوزال (فرم شماره 1) و همچنین پروپوزال اصلاح شده (فرم شماره 3 ) خود را تحویل مدیر پژوهشی نماید.
 • نامه کتبی تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی به همراه صورتجلسه دفاع و نسخه اصلاح شده پروپوزال پایان نامه و پیش پروپوزال، برای مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال تا در پرونده دانشجو بایگانی شود (ضمنا فایل پروپوزال پایان نامه تحویل مسئول دبیرخانه دانشکده می شود تا ضمیمه نامه ارسالی برای آموزش شود).
   

 

4) شروع به کار دانشجو

 • شروع به کار دانشجو طی نامه­ ای به وی ابلاغ می­گردد.
 • ابلاغ اساتید راهنما و مشاور ارسال می­گردد.
 • دانشجو موظف است هر سه ماه یک بار گزارش سه ماهه کار خود را در به استاد راهنمای خود تحویل دهد.
   

 

5) اتمام کار نگارش پایان­ نامه

 • پس از اتمام کار دانشجو و نگارش نسخه نهایی پایان ­نامه مطابق با دستورالعمل تهیه پایان ­نامه، دانشجو موظف است فرم شماره 6 (فرم تکمیل پایان نامه) را تکمیل و تحویل مدیر پژوهشی دانشکده نماید.
 • نسخه نهایی پایان­ نامه طی نامه رسمی به همراه پروپوزال دانشجو (نسخه بایگانی شده در پرونده دانشجو)، فرم داوری و نامه تایید داور برای اساتید داور ارسال می­گردد.
 • اساتید داور بعد از بررسی پایان­ نامه، نظرات تخصصی خود را در چارچوب زمانی 2 هفته اعلام می ­نمایند.
 • دانشجو موظف است اصلاحات لازم را انجام داده و در قالب فرم شماره 7 (فرم تایید نهایی داور) به تایید داوران برسانند.

 

6) برگزاری جلسه دفاع پایان ­نامه

نکته: ارسال مقاله برای مجلات علمی–پژوهشی داخل یا خارج، قبل از دفاع اجباری است.
نکته: انتشار یا اخذ نامه پذیرش مقاله، برای برگزاری جلسه دفاع الزامی نیست.
نکته: حداکثر نمره پایان ­نامه 18 نمره است و 2 نمره به ارائه مقاله اختصاص دارد.
 • طی نامه رسمی از کلیه اساتید راهنما، مشاوران، مدیرگروه و داوران و نماینده تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در جلسه دفاع دعوت به عمل می­ آورد. چکیده پایان ­نامه به پیوست این نامه ارسال می­گردد.
 • پس از برگزاری جلسه دفاع دانشجو موظف است فرم شماره 10(نظر خواهی دانشجو در مورد اساتید راهنما و مشاور پایان نامه) را تکمیل نموده و به مدیر پژوهشی دانشکده تحویل دهد. لازم به ذکر است این فرم باید به تعداد اساتید راهنما و مشاور پایان نامه تکمیل گردد.

 

7) ارائه مقاله، صحافی و تحویل نسخ پایان نامه

 • پس از جلسه دفاع، دانشجو موظف است نسبت به انجام اصلاحات مطرح شده در جلسه دفاع اقدام نماید.
 • دانشجو موظف است فرم شماره 11 (تاییدیه اصلاحات پس از دفاع و ارائه مقاله) را تکمیل کند. در صورتی که دانشجو موفق به انتشار مقاله مستخرج از پایان ­نامه شده باشد یا نامه پذیرش مقاله را دریافت کرده باشد، مستندات آن را به همراه این فرم، تحویل مدیر پژوهشی نماید.
نکته: دانشجو می­تواند بدون مقاله نیز تسویه حساب کند. ضمنا نمره دانشجو برای چاپ مقاله یا گواهی پذیرش مقاله، به شرح زیر محاسبه می شود:

                                         * در مجلات نمایه شده در Pubmed:Medline, ISI:WOS, Scopus :  دو نمره
                                         * در مجلات غیر از موارد فوق: یک نمره

 • پس از محاسبه نمره، صورت­جلسه دفاعیه پایان ­نامه توسط مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده تکمیل و جهت اخذ امضاء هیئت داوران اقدام لازم به عمل می آید و یک نسخه از صورتجلسه به مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال می گردد.
 • پس از ثبت صورتجلسه دفاع در بیرخانه دانشکده، یک نسخه آن تحویل دانشجو می گردد. دانشجو موظف است فرم صورتجلسه دفاع را به تعداد نسخ پایان نامه کپی و در پایان ­نامه دانشجو (بعد از صفحه عنوان) صحافی شود.
 • پس از آماده شدن نسخه ­های پایان ­نامه، دانشجو فرم شماره 12 (تحویل نسخ پایان­ نامه) را تکمیل و قبل از تسویه حساب تحویل آموزش دانشکده نماید.

نکته: دانشجو موظف است نسخه­ ای از پایان ­نامه به همراه سی ­دی آن (شامل فایل ورد و پی­ دی ­اف) به کتابخانه دانشکده و دانشگاه ارائه نماید.
نسخه صحافی پایان نامه در صورتی قابل قبول است که صورتجلسه دفاعیه پایان نامه بعد از صفحه عنوان قرار گرفته باشد.

 • برای تسویه حساب دانشجو به آموزش دانشکده مراجعه و نسبت به اخذ فرم تسویه حساب و انجام مراحل فارغ التحصیلی اقدام نماید.

 

تاریخ به روزرسانی: مرداد 96