دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:15:22 PM 1400 / 03 / 23
 

امور پایان نامه دانشکده بهداشت

فرایند انجام پایان­ نامه در صورتی که پایان ­نامه در قالب طرح تحقیقاتی ارائه شود

دانشجو موظف است در طول فرایند پایان­ نامه خود، 12 فرم ضروری را تکمیل نماید.

نکته: دانشجو می تواند در حین مطالعه فرایند انجام پایان نامه، با کلیک بر روی عنوان فرم، فرم مربوطه را مشاهده کند


 

1) پیشنهاد عنوان و استاد راهنما

 

 • نکته: طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر 3 سال می باشد. در صورت تصویب شورای گروه آموزشی مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه، یک نیمسال یه عنوان نیمسال ارفاقی به مجموعه سنوات اضافه می گردد.
 • نکته: در صورتی که دانشجو در مدت نیمسال ارفاقی (ترم 7)، نتواند از پایان نامه خود دفاع نماید، پس از ارائه دلایل مستند توسط استاد راهنما و تایید آن در شورای گروه مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه، پرونده دانشجو به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می گردد و در صورت تصویب در این کمیسیون، دانشجو می تواند حداکثر از دو نیمسال ارفاقی بهره مند شود.
 • نکته: لازم به ذکر است در صورت اتمام دوره در طول 5 ترم، دانشجو جهت شرکت در آزمون دکتری از امتیاز آن برخوردار می شود.

 

 • مدیر گروه پس از بررسی کامل بودن کلیه تاییدیه­ های لازم، حداکثر ظرف 2 هفته، پروپوزال را در جلسه گروه مطرح می­کند. در صورت تصویب عنوان در گروه، تعداد دانشجویان تحت سرپرستی استاد راهنما و مشاور بررسی می­ گردد و برای پروپوزال، داور/ داوران (علمی و آماری) تعیین و در قالب فرم شماره 2 به مدیر پژوهشی معرفی می­گردند.

 • نکته: در صورتی پروپوزال در قالب طرح تحقیقاتی قابل ارائه می باشد که در شورای گروه مصوب شود.
   

 

2) داوری پروپوزال

 • دانشجو موظف است فرم شماره 2 را تحویل مدیر پژوهشی و نسخه پروپوزال تکمیل شده طرح تحقیقاتی (فرم شماره 4 ) را به تعداد داوران، به کارشناس پژوهشی دانشکده (آقای مهندس روحانی) تحویل دهد.

 • پس از دریافت نتایج داوری اولیه، در صورتی که پروپوزال طرح تحقیقاتی نیاز به اصلاح داشته باشد، دانشجو موظف است اصلاحات لازم را انجام و جهت ارسال برای داوری مجدد، به کارشناس پژوهشی تحویل دهد.

 

3) درخوست ارائه پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی/پژوهشی

 • پس از اخذ تاییدیه داوران، دانشجو موظف است تاییدیه اساتید راهنما و مشاور خود را در قالب فرم شماره 5 (فرم درخواست ارائه پروپوزال) گرفته و این فرم را همراه با فرم پروپوزال پایان نامه و طرح تحقیقاتی تحویل مدیر پژوهشی دانشکده نماید.
 • جلسه شورای تحصیلات تکمیلی/پژوهشی با حضوراعضاء شورای تحصیلات تکمیلی، اعضاء شورای پژوهشی، اساتید راهنما، اساتید مشاور و اساتید داور تشکیل می گردد. 
   
 • نکته: حضور حداقل یکی از اساتید راهنما و مشاور برای دفاع پروپوزال دانشجو در جلسه الزامی است.
   
 • دانشجو موظف است با آماده نمودن چند اسلاید پاورپوینت، پروپوزال خود را در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی حداکثر به مدت نیم ساعت ارائه دهد.
 • بعد از جلسه، اشکالات و اصلاحات احتمالی طی نامه ­ای به دانشجو جهت اقدام لازم برای اصلاح ارسال می­ گردد.
 • دانشجو موظف است پروپوزال را مطابق نظر اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی/پژوهشی اصلاح و تاییدیه استاد راهنما، مدیر گروه و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده را اخذ و تحویل مدیر پژوهشی دانشکده نماید.
 • دانشجو موظف است یک نسخه فرم پیش پروپوزال و همچنین پروپوزال اصلاح شده خود را تحویل مدیر پژوهشی نماید.
 • نامه کتبی تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی/پژوهشی به همراه صورتجلسه دفاع و نسخه پروپوزال پایان نامه، برای مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال تا در پرونده دانشجو بایگانی شود (ضمنا فایل پروپوزال پایان نامه و طرح تحقیقاتی تحویل مسئول دبیرخانه دانشکده می شود تا ضمیمه نامه ارسالی برای آموزش شود).
   

 

4) ارسال پروپوزال برای معاونت پژوهشی

 • جهت ادامه روند تصویب پروپوزال طرح تحقیقاتی، دانشجو موظف است موارد ذیل را تحویل کارشناس پژوهشی دانشکده نماید:

                 1- دو نسخه پروپوزال طرح تحقیقاتی نهایی تکمیل شده (فرم شماره 4) همراه با سی دی.

                           نکته: ضمنا اخذ امضاء کلیه مجریان طرح تحقیقاتی در موارد ذیل در فرم پروپوزال الزامی است:

                                       * جداول اطلاعاتی اول پروپوزال (بند 1-1)
                                       * پایان هزینه های پرسنلی (بند 5
الف)
                                       * پایان هزینه های کل (بند 5
ز)

               2- دو نسخه  فرم شماره 4-الف (فرم اعلام تعارض منافع مجریان طرح پژوهشی)

               3- دو نسخه فرم شماره 4 -ب (فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی)

              4- دو نسخه فرم شماره 4-ج (فرم شناسنامه طرح تحقیقاتی)

 •  یک نسخه از موارد فوق در پرونده پژوهشی دانشجو بایگانی و نسخه دیگر جهت اخذ تایید برای کمیته اخلاق دانشگاه طی نامه­ ای با امضاء معاون آموزشی پژوهشی دانشکده ارسال می­گردد.
 • بعد از تایید کمیته اخلاق، موارد فوق همراه با نامه تایید کمیته اخلاق و لیست هزینه برای معاونت پژوهشی با امضاء معاون آموزشی پژوهشی ارسال می­ گردد.

 

5) شروع به کار دانشجو

 • شروع به کار دانشجو طی نامه­ ای به وی ابلاغ می­گردد.
 • ابلاغ اساتید راهنما و مشاور ارسال می­گردد.
 • دانشجو موظف است هر سه ماه یک بار فرم گزارش پیشرفت پایان نامه خود را تکمیل و پس از اخذ امضای استاد راهنما، مدیر گروه و نماینده تحصیلات تکمیلی، جهت ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری تحویل کارشناس گروه دهد.
   

 

6) اتمام کار نگارش پایان­ نامه

 • پس از اتمام کار دانشجو و نگارش نسخه نهایی پایان ­نامه مطابق با دستورالعمل تهیه پایان ­نامه، دانشجو موظف است فرم شماره 6 (فرم تکمیل پایان نامه) را تکمیل و تحویل مدیر پژوهشی دانشکده نماید.
 • نسخه نهایی پایان­ نامه طی نامه رسمی به همراه پروپوزال دانشجو (نسخه بایگانی شده در پرونده دانشجو)، فرم داوری و نامه تایید داور برای اساتید داور ارسال می­گردد.
 • اساتید داور بعد از بررسی پایان­ نامه، نظرات تخصصی خود را در چارچوب زمانی 2 هفته اعلام می ­نمایند.
 • دانشجو موظف است اصلاحات لازم را انجام داده و در قالب فرم شماره 7 (فرم تایید نهایی داور) به تایید داوران برسانند.

 

7) برگزاری جلسه دفاع پایان ­نامه

 • پس از تایید داوران، دانشجو موظف است تاییدیه­ های لازم برای دفاع را در قالب فرم شماره 8 (درخواست دفاع) اخذ و همراه با فرم شماره 9 (فرم تایید مقاله) به مدیر پژوهشی دانشکده تحویل دهد. هماهنگی در خصوص شرکت اساتید در جلسه دفاع به عهده دانشجو می­باشد.
   
 • نکته: ارسال مقاله برای مجلات علمی–پژوهشی داخل یا خارج، قبل از دفاع اجباری است.
 • نکته: انتشار یا اخذ نامه پذیرش مقاله، برای برگزاری جلسه دفاع الزامی نیست.
 • نکته: حداکثر نمره پایان ­نامه 18 نمره است و 2 نمره به ارائه مقاله اختصاص دارد.
   
 • طی نامه رسمی از کلیه اساتید راهنما، مشاوران، مدیرگروه و داوران و نماینده تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در جلسه دفاع دعوت به عمل می­ آورد. چکیده پایان ­نامه به پیوست این نامه ارسال می­گردد.
 • پس از برگزاری جلسه دفاع دانشجو موظف است فرم شماره 10(نظر خواهی دانشجو در مورد اساتید راهنما و مشاور پایان نامه) را تکمیل نموده و به مدیر پژوهشی دانشکده تحویل دهد. لازم به ذکر است این فرم باید به تعداد اساتید راهنما و مشاور پایان نامه تکمیل گردد.

 

8) ارائه مقاله، صحافی و تحویل نسخ پایان نامه

 • پس از جلسه دفاع، دانشجو موظف است نسبت به انجام اصلاحات مطرح شده در جلسه دفاع اقدام نماید.
 • دانشجو موظف است فرم شماره 11 (تاییدیه اصلاحات پس از دفاع و ارائه مقاله) را تکمیل کند. در صورتی که دانشجو موفق به انتشار مقاله مستخرج از پایان ­نامه شده باشد یا نامه پذیرش مقاله را دریافت کرده باشد، مستندات آن را به همراه این فرم، تحویل مدیر پژوهشی نماید.
   
 • نکته: دانشجو می­تواند بدون مقاله نیز تسویه حساب کند. ضمنا نمره دانشجو برای چاپ مقاله یا گواهی پذیرش مقاله، به شرح زیر محاسبه می شود:

                                         * در مجلات نمایه شده در Pubmed:Medline, ISI:WOS, Scopus :  دو نمره
                                         * در مجلات غیر از موارد فوق: یک نمره

 

 • پس از محاسبه نمره، صورت­جلسه دفاعیه پایان ­نامه توسط مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده تکمیل و جهت اخذ امضاء هیئت داوران اقدام لازم به عمل می آید و یک نسخه از صورتجلسه به مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال می گردد.
 • پس از ثبت صورتجلسه دفاع در بیرخانه دانشکده، یک نسخه آن تحویل دانشجو می گردد. دانشجو موظف است فرم صورتجلسه دفاع را به تعداد نسخ پایان نامه کپی و در پایان ­نامه دانشجو (بعد از صفحه عنوان) صحافی شود.
 • پس از آماده شدن نسخه ­های پایان ­نامه، دانشجو فرم شماره 12 (تحویل نسخ پایان­ نامه) را تکمیل و قبل از تسویه حساب تحویل آموزش دانشکده نماید.
 • نکته: دانشجو موظف است نسخه­ ای از پایان ­نامه به همراه سی ­دی آن (شامل فایل ورد و پی­ دی ­اف) به کتابخانه دانشکده و دانشگاه ارائه نماید.
 • برای تسویه حساب دانشجو به آموزش دانشکده مراجعه و نسبت به اخذ فرم تسویه حساب و انجام مراحل فارغ التحصیلی اقدام نماید.

 


تاریخ به روزرسانی:مرداد 96