دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:02:11 AM 1396 / 07 / 28
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فاطمه عطوف
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

 

فاطمه عطوف
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تخصصی: آمار زیستی
 نوع استخدام : هیات علمی تمام وقت
مرتبه علمی : استادیار
 آدرس پست الکترونیکی : atoof-fa@kaums.ac.ir

 رزومه:   

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

 مقالات:

 

  • بررسی تأثیر آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در جلوگیری از بروز عفونت زخم جراحی در بیماران تحت عمل الکتیو هرنیوپلاستی اینگوینال با مش
  • تحلیل بقای مبتلا به سرطان پستان تحت رژیم های آنتراسیکلین به تنهایی وآنتراسیکلین همراه با تاکسانها در بازه زمانی 1383 تا 1391
  • کیفیت زندگی پرستاران مجتمه بیمارستانی شهید بهشتی کاشان و عوامل مرتبط با آن

 

برنامه کلاسی

برنامه هفتگی  دکتر فاطمه عطوف نیمسال دوم تحصیلی 96 –95

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

شنبه

 

مطالعه شخصی

مشاوره و رفع اشکال

مطالعه شخصی

یک شنبه

 

مطالعه شخصی

آمار حیاتی(1)

(کارشناسی بهداشت عمومی)

مطالعه شخصی

دو شنبه

 

آمار حیاتی

(کارشناسی مامایی)

مشاوره و رفع اشکال

مطالعه شخصی

سه شنبه

مطالعه شخصی

آمار حیاتی

(ارشد فیزیولوژی)

مطالعه شخصی

چهار شنبه

آمار حیاتی(2)

بهداشت عمومی

مشاوره

-

پنج شنبه

مطالعه شخصی

مشاوره و رفع اشکال

-

 

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

به روز رسانی: اسفند 1395

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی