دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:14:31 AM 1397 / 11 / 01
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فاطمه عطوف
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

 

فاطمه عطوف
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تخصصی: آمار زیستی
 نوع استخدام : هیات علمی تمام وقت
مرتبه علمی : استادیار
 آدرس پست الکترونیکی : atoof-fa@kaums.ac.ir

 رزومه:   

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

 مقالات:

 

  • بررسی تأثیر آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در جلوگیری از بروز عفونت زخم جراحی در بیماران تحت عمل الکتیو هرنیوپلاستی اینگوینال با مش
  • تحلیل بقای مبتلا به سرطان پستان تحت رژیم های آنتراسیکلین به تنهایی وآنتراسیکلین همراه با تاکسانها در بازه زمانی 1383 تا 1391
  • کیفیت زندگی پرستاران مجتمه بیمارستانی شهید بهشتی کاشان و عوامل مرتبط با آن

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر فاطمه عطوف نیمسال اول تحصیلی 98 –97

ایام هفته

 

10-8

12-10

شنبه

 

 

یک شنبه

آمار حیاتی

(کارشناسی تغذیه)

آمار و روش تحقیق پیشرفته

(کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه)

دو شنبه

روشهای آمار زیستی

(کارشناسی ارشد تغذیه)

آمار و روش تحقیق پیشرفته

(کارشناسی ارشد روان پرستاری)

سه شنبه

 

 

آمار استنباطی پیشرفته

 (PHDپرستاری)

چهار شنبه

روشهای پیشرفته آماری و تحلیل داده

(PHD  مدیریت اطلاعات سلامت)

 

پنج شنبه

 

 

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

به روز رسانی: آبان 97

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر