دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:31:49 PM 1398 / 02 / 29
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فاطمه عطوف
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

 

فاطمه عطوف
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تخصصی: آمار زیستی
 نوع استخدام : هیات علمی تمام وقت
مرتبه علمی : استادیار
 آدرس پست الکترونیکی : atoof-fa@kaums.ac.ir

 رزومه:   

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

 مقالات:

 

  • بررسی تأثیر آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در جلوگیری از بروز عفونت زخم جراحی در بیماران تحت عمل الکتیو هرنیوپلاستی اینگوینال با مش
  • تحلیل بقای مبتلا به سرطان پستان تحت رژیم های آنتراسیکلین به تنهایی وآنتراسیکلین همراه با تاکسانها در بازه زمانی 1383 تا 1391
  • کیفیت زندگی پرستاران مجتمه بیمارستانی شهید بهشتی کاشان و عوامل مرتبط با آن

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی خانم دکتر عطوف

نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

    ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

آمار حیاتی

کارشناسی مامایی

آمار حیاتی کاربردی و استفاده از کامپیوتر

کارشناسی ارشد  انگل شناسی

 

مطالعه شخصی

یکشنبه

مشاوره دانشجویان

مطالعه شخصی

 

مطالعه شخصی

دوشنبه

مطالعه شخصی

مشاوره دانشجویان

 

آمار حیاتی

پزشکی(15-13)

سه شنبه

شورای پژوهشی دانشگاه

کمیته تحقیقات ­دانشجویی

دفاع پایان نامه

مطالعه شخصی

چهارشنبه

جلسه گروه

کمیته تحقیقات

 

مطالعه شخصی

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

به روز رسانی: اردیبهشت 98

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر