دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:56:02 PM 1399 / 04 / 23
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فاطمه عطوف
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

 

فاطمه عطوف
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تخصصی: آمار زیستی
 نوع استخدام : هیات علمی تمام وقت
مرتبه علمی : استادیار
 آدرس پست الکترونیکی : atoof-fa@kaums.ac.ir

 رزومه:   

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

 مقالات:

 

  • بررسی تأثیر آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در جلوگیری از بروز عفونت زخم جراحی در بیماران تحت عمل الکتیو هرنیوپلاستی اینگوینال با مش
  • تحلیل بقای مبتلا به سرطان پستان تحت رژیم های آنتراسیکلین به تنهایی وآنتراسیکلین همراه با تاکسانها در بازه زمانی 1383 تا 1391
  • کیفیت زندگی پرستاران مجتمه بیمارستانی شهید بهشتی کاشان و عوامل مرتبط با آن

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی خانم دکتر عطوف

نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

                                          ساعت

                       ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

 

مشاوره دانشجویان

 

 

 

یکشنبه

مشاوره دانشجویان

 

جلسه شورای آموزشی دانشکده

 

دوشنبه

آمار حیاتی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

آمار استنباطی پیشرفته

PhDپرستاری

جلسه شورای آموزشی دانشگاه(12:30)

 

سه شنبه

شورای پژوهشی دانشگاه

آمار حیاتی

PhD میکروبیولوژی

 

آمار

دکتری حرفه ای

چهارشنبه

جلسه شورای گروه

جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

 
 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

به روز رسانی: دی 98

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر