دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:05:20 AM 1397 / 07 / 30
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فاطمه عطوف
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

 

فاطمه عطوف
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تخصصی: آمار زیستی
 نوع استخدام : هیات علمی تمام وقت
مرتبه علمی : استادیار
 آدرس پست الکترونیکی : atoof-fa@kaums.ac.ir

 رزومه:   

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

 مقالات:

 

  • بررسی تأثیر آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در جلوگیری از بروز عفونت زخم جراحی در بیماران تحت عمل الکتیو هرنیوپلاستی اینگوینال با مش
  • تحلیل بقای مبتلا به سرطان پستان تحت رژیم های آنتراسیکلین به تنهایی وآنتراسیکلین همراه با تاکسانها در بازه زمانی 1383 تا 1391
  • کیفیت زندگی پرستاران مجتمه بیمارستانی شهید بهشتی کاشان و عوامل مرتبط با آن

 

برنامه هفتگی

ایام هفته

 

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

مطالعه شخصی

آمار حیاتی

مشاوره و رفع اشکال

 

یک شنبه

مطالعه شخصی

روشهای آمار حیاتی

 

 

دو شنبه

آمار وروش تحقیق پیشرفته

آمار زیستی

 

 

سه شنبه

آمار استنباطی  پیشرفته

روشهای آمار زیستی

 

 

چهار شنبه

مطالعه شخصی

مشاوره ورفع اشکال

مشاوره ورفع اشکال

 

پنج شنبه

مطالعه شخصی

مشاوره ورفع اشکال

 

 

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

به روز رسانی: آذر 1396

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر