دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:21:29 PM 1399 / 04 / 23
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96 -95

دانشکده بهداشت

 رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
 
 
 

کد دروس نیمسال دوم   96-95  کارشناسی ارشد HSE ورودی 95 ترم دوم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

مدیریت بحران

1.5

0.5

1732111

دکترکبریایی

ارزیابی اثرات توسعه بر بهداشت و محیط زیست

1.5

0.5

1732117

گروه  محیط

مدیریت یکپارچه سلامت ومحیط زیست

1.5

0.5

1732110

مهندس حنانی

قوانین مقررات واستانداردهای HSE

2

0

1732112

دکتر بهرامی

ارزش گذاری اقتصادی در HSE

1

1

1732118

دکتر فخری

ایمنی در پروژه های
 عمرانی

2

 

1732124

مهندس سرسنگی

جمع

9.5

2.5

جمع کل

12

 

 

 

کد دروس  نیمسال  دوم 96-95  کارشناسی ارشد HSE ورودی 94 ترم چهارم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

پایان نامه

 

4

1732140

استاد راهنما

جمع

 

4

جمع کل

4

         
 
 
 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر