دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:03:29 PM 1399 / 04 / 23
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

کارشناسی بهداشت محیط 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط نیمسال دوم  96-95ورودی 95 ترم دوم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

پاتوبیولوژی (میکروب شناسی)  ک2

ریاضی دو

ک 3

 

 

 

2

یک شنبه

شیمی محیط (تئوری)
نیمه اول  ک 2

اصول اپیدمیولوژی
ک 3

کامپیوتر و کاربرد آن
مرکز کامپیوتر

 

 

 

3

دو شنبه

شیمی محیط (عملی)
آزمایشگاه

شیمی محیط (عملی)
آزمایشگاه

 

 

 

 

4

 سه شنبه

اصول مدیریت خدمات بهداشتی
نیمه اول ک 3

 ریاضی دو

آمفی تئاتر بهداشت

ادبیات فارسی
13-16 ک 6

 

 

 

5

چهار شنبه

پاتوبیولوژی (انگل شناسی)  نظری ک 3

پاتوبیولوژی (انگل شناسی)  عملی

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط نیمسال دوم  96-95ورودی 94 ترم چهارم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

 

مکانیک سیالات
ک 2

استاتیک و مقاومت مصالح  ک 2

 

 

 

3

دو شنبه

مواد زائد جامد شهری
ک 2

هیدرولوژی
ک 2

استاتیک و مقاومت مصالح  ک 2

 

 

 

4

 سه شنبه

زبان تخصصی
ک 5

مدیریت بهداشت محیط
ک 3

اقتصاد مهندسی
ساعت 11 ونیم تا 13
ک 3

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط نیمسال دوم  96-95ورودی 93 ترم ششم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

3

دو شنبه

تصفیه آب
ک 2

آلودگی هوا
10-13 ک 3

بهداشت مسکن ک 3
قوانین و مقررات ک 3

 

 

 

4

 سه شنبه

 

سیستم انتقال و توزیع
ک 2

تصفیه فاضلاب
ک 3

روش های  مبارزه با ناقلین   ک3

 

 

5

چهار شنبه

انتقال و توزیع
ک 2

جمع آوری فاضلاب
ک 2

جمع آوری فاضلاب
ک 2

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 

 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط نیمسال دوم  96-95ورودی 92 ترم هشتم

 

ردیف

روز

8-10

10-12

2-4

4-6

6-8

 
 

1

شنبه

کارآموزی در عرصه(3و4)

کارآموزی در عرصه(3و4)

 

 

 

 

2

یک شنبه

کارآموزی در عرصه(3و4)

کارآموزی در عرصه(3و4)

 

 

 

 

3

دو شنبه

کارآموزی در عرصه(3و4)

کارآموزی در عرصه(3و4)

 

 

 

 

4

 سه شنبه

کارآموزی در عرصه(3و4)

کارآموزی در عرصه(3و4)

 

 

 

 

5

چهار شنبه

کارآموزی در عرصه(3و4)

کارآموزی در عرصه(3و4)

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

کارآموزی در عرصه(3و4)

کارآموزی در عرصه(3و4)

 

 

 

 

دانشجوی گرامی همراه با کار آموزی براساس ضوابط پنج واحد درسی را می توان اخذ نمود برنامه کار آموزی براساس برنامه گروه مربوطه از روز شنبه تا چهار شنبه می باشد

 
 

نکته مهم:

نکته اول: ک  (مخفف کلاس)  و  آز  (مخفف آزمایشگاه) است

نکته دوم: دانشجوی گرامی در انتخاب واحد دروس عمومی و معارف و تربیت بدنی آزاد می باشید با هر دانشکده و استاد که بخواهید اخذ نمایید توجه در مقطع کارشناسی کلیه دروس را باید بگذرانید : 1- اندیشه اسلامی یک 2 - اندیشه اسلامی دو 3 - اخلاق اسلامی 4- انقلاب اسلامی 5- تاریخ تحلیلی صدر اسلام 6-آشنایی با منابع اسلامی 7- فرهنگ و تمدن اسلام وایران 8- دانش خانواده و جمعیت 9 - فارسی عمومی 10- زبان پیش دانشگاهی 11- زبان عمومی 12- تربیت بدنی یک 13- تربیت بدنی دو ( جمعا" 26 واحد)

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر