دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:20:45 PM 1399 / 04 / 23
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
بهداشت حرفه ای

برنامه هفتگی نیمسال دوم  96-95 کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 95 ترم دو 

 

ردیف

روز

10-8

12-10

4-2

6-4

8-6

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

 

دینامیک گازها و آئروسل ها
ک 4

 

 

 

 

3

دو شنبه

 

شیمی تجزیه
آمفی تئاتر

فیزیک اختصاصی 2
ک 4

 

 

 

4

سه شنبه

آشنایی با صنایع و
 شناخت فنون صنعتی
ک 5

آشنایی با صنایع و
 شناخت فنون صنعتی
(بازدید عملی)

ادبیات فارسی
16-13
ک 6

 

 

 

5

چهار شنبه

 

ریاضیات عمومی 2
13-10
ک 5

 

 

 

 

6

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 
 
شیمی تجزیه عملی روز دوشنبه ساعت 12 تا 14 در آزمایشگاه عوامل شیمیایی بهداشت حرفه ای برگزار می شود

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم   96-95 کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 94 ترم چهارم

 

ردیف

روز

10-8

12-10

4-2

6-4

8-6

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

تنش های حرارتی در محیط کار
ک 4

مکانیک سیالات
13-10 آمفی

 

 

 

 

3

دو شنبه

صدا و ارتعاش در محیط کار
ک 4

ایمنی در محیط کار 2
ک 4

 

 

 

 

4

سه شنبه

آزمایشگاه صداو ارتعاش  
آزمایشگاه

ایمنی در محیط کار 2
و صداوارتعاش
ک 4

 

 

 

 

5

چهار شنبه

زبان تخصصی
ک 4

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا
ک 4

 

 

 

 

6

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 آزمایشگاه صدا وارتعاش سه شنبه 14-12 مکان آزمایشگاه عوامل فیزیکی

 

 
 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم   96-95  کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 93 ترم شش

 

ردیف

روز

10-8

12-10

4-2

6-4

8-6

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

 یک شنبه 

طراحی تهویه صنعتی
ک 5

طراحی تهویه صنعتی
ک 5

 

 

 

 

3

دو شنبه

بیماریهای شغلی
ک 5

روشنایی در محیط کار
ک 5

ارزیابی و مدیریت ریسک
ک 5

 

 

 

4

 سه شنبه

روانشناسی صنعتی و ارتقاء سلامت
ک 4

 

 

 

 

 

5

چهارشنبه

سیستم های مدیریت یکپارچه
ک 5

برنامه نویسی کامپیوتر13-10
مرکز کامپیوتر

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

نقشه کشی صنعتی
مرکز کامپیوتر

نقشه کشی صنعتی
مرکز کامپیوتر

 

 

 

 
 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم   96-95  کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 92 ترم هشتم

 

ردیف

روز

10-8

12-10

4-2

6-4

8-6

 
 

1

شنبه

کار آموزی در عرصه
 دو

کار آموزی در عرصه دو

 

 

 

 

2

یکشنبه

کار آموزی در عرصه
دو

کار آموزی در عرصه دو

 

 

 

 

3

دوشنبه

کار آموزی در عرصه
 دو

کار آموزی در عرصه دو

 

 

 

 

4

سه شنبه

کار آموزی در عرصه
دو

کار آموزی در عرصه دو

 

 

 

 
       

5

چهارشنبه

کار آموزی در عرصه
 دو

کار آموزی در عرصه دو

 

 

 

 

6

پنج شنبه

کار آموزی در عرصه
 دو

کار آموزی در عرصه دو

 

 

 

 

 کار آموزی در عرصه دو از شنبه تا چهارشنبه طبق برنامه گروه مربوطه می باشد .

 
 

نکته مهم:

نکته اول: ک  (مخفف کلاس)  و  آز  (مخفف آزمایشگاه) است

نکته دوم: دانشجوی گرامی در انتخاب واحد دروس عمومی و معارف و تربیت بدنی آزاد می باشید با هر دانشکده و استاد که بخواهید اخذ نمایید توجه در مقطع کارشناسی کلیه دروس را باید بگذرانید : 1- اندیشه اسلامی یک 2 - اندیشه اسلامی دو 3 - اخلاق اسلامی 4- انقلاب اسلامی 5- تاریخ تحلیلی صدر اسلام 6-آشنایی با منابع اسلامی 7- فرهنگ و تمدن اسلام وایران 8- دانش خانواده و جمعیت 9 - فارسی عمومی 10- زبان پیش دانشگاهی 11- زبان عمومی 12- تربیت بدنی یک 13- تربیت بدنی دو ( جمعا" 26 واحد)

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر