دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:36:43 AM 1397 / 04 / 04
 

گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت


بیست و ششمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 92

بیست و ششمین سمینار علمی دانش آموختگان  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

 (ورودی مهر92)

زمان : یکشنبه 11 /4 /1396 ساعت30/ 8 تا 13

عناوین برنامه ها

مسئول اجرای برنامه ها

زمان بندی

تلاوت قرآن کریم

کلیپ تصویری

25/8 – 15/8

سرود ملی

کلیپ تصویری

30/8 – 25/8

مجری

خانم زهر رضایی

35/8 – 30/8

سخنرانی سرپرست دانشکده

جناب دکتر مصطفایی

45/8 – 35/8

پیام دبیر علمی سمینار

جناب دکتر نظام میرزایی

55/8 – 45/8

پیام دبیر اجرایی سمینار

خانم زهرا مهدیان پور

05/9 – 55/8

 

اعضاء هیئت رئیسه اول : آقای دکتر دهقانی ، آقای دکتر مصطفایی ، آقای دکتر ربانی، آقای دکتر رحمانی

ردیف

عناوین مقالات

ارائه دهندگان

زمان بندی

1

حذف رنگ به روش الکتروفتوکاتالیست از پساب نساجی

فریبا خبیری

20/9 – 05/9

2

حذف روغن و گریس از فاضلاب صنعتی شرکت گالوانیزه فجر سپاهان کاشان به روش PAFو الکتروفلوتاسیون

شکیبا انواری

35/9 – 20/9

3

بررسی فراوانی اشرشیاکلی در سالادهای توزیع شده در رستوران ها و اغذیه فروشی ها در شهر کاشان در سال 1396

مرجان حبیبی

50/9 – 35/9

4

بررسی نوع و میزان مصرف آفت کش ها در مزارع کشاورزی شهر کاشان

زهره آذرباد

05/10 – 50/9

استراحت و پذیرایی و پخش کلیپ

30/10– 05/10

 

اعضاء هیئت رئیسه دوم : آقای دکتر میران زاده، آقای دکتر میرزایی، آقای مهندس حسین دوست

ردیف

عناوین مقالات

ارائه دهندگان

زمان بندی

5

بررسی آگاهی و نگرش مردم شهراصفهان نسبت به بازیافت مواد زائد جامد

لیلا حسینی

45/10 – 30/10

6

بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون سه بعدی در حذف رنگ  آزوی پرتقالی اسیدی شماره 10 از پساب سنتتیک

رضا زراعت کار

11 – 45/10

7

بررسی آگاهی و نگرش زنان خانه دار در کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی

اسما جمشیدی

15/11 –11

10

تعیین غلظت فلزات سنگین در رژ لب های مایع و جامد عرضه شده در شهر کاشان در بهار سال 1396

زهرا رضایی

30/11 – 15/11

اختتامیه سمینار ، استراحت و پذیرایی ،تقدیر و تشکر ، اهداء لوح های تقدیر ، قرعه کشی ، اهداء جوایز ، قرائت سوگند نامه

13 – 30/11

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر