دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:07:54 AM 1397 / 08 / 01
 

گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت

بیستمین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای ، مهر 92

بیستمین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای ، مهر 92

13 تیر 96 - ساعت 8 الی 13

 

زمان بندی

سخنران

عنوان

8:35-8:30

آقای هاتف رحمتی

تلاوت قرآن

8:40-8:35

کلیپ

سرود ملی

8:45-8:40

خانم مینا نژاد اکبر

اعلام برنامه

8:55-:845

خانم مهندس حنانی

سخنرانی مدیر گروه

9-8:55

آقای دکتر مطلبی

سخنرانی دبیر علمی سمینار

 

اعضای هیئت رئیسه اول: آقای دکتر بهرامی، خانم مهندس حنانی، آقای مهندس موسوی

زمان

ارائه دهنده

عنوان مقاله

ردیف

9:15-9

خانم الهه طالبیان

بررسی سطح سلامت روانی کارگران صنعت گرانیت کاشان در سال1396

1

9:30-9:15

خانم زهرا سادات کیوانیان

بررسی سطح ایمنی برق و حریق در بیمارستان اموزشی شهید بهشتی کاشان در سال1396

2

9:45-9:30

خانم مینا نژاداکبر

 

بررسی ایمنی حریق در ساختمان های بلند مجتمع مسکونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال1396

3

10-9:45

خانم شیما دشتی زاده

بررسی عوامل موثر بر فرهنگ ایمنی در پرسنل شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

4

10:30-10

استراحت

 

اعضای هیئت رئیسه دوم: آقای دکتر مطلبی، آقای دکتر صابری، آقای دکتر اکبری

زمان

ارائه دهنده

عنوان مقاله

ردیف

10:45-10:30

خانم فاطمه کریم دوست

بررسی همبستگی اعمال ناایمن شغلی با فرسودگی شغلی در صنایع ذوب فلز کاشان در سال1396

1

11-10:45

خانم ریحانه قوامی

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با بروز اعمال ناایمن در صنایع ذوب فلز کاشان درسال1396

2

11:15-11

خانم نسترن رحیمی

بررسی شیوع شکایت اسکلتی عضلانی در قلم زنان شهر اصفهان در سال1396

3

11:30-11:15

خانم هانیه حدادزاده

بررسی فراوانی شکایت های اسکلتی عضلانی در کارکنان خدماتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در سال1396

4

11:45-11:30

اقای رضا عجبی نائینی

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های شغلی گزارش شده به مراکز بهداشت کاشان در صنایع مختلف در سال1394

5

 

 

اختتامیه

12-11:45

تقدیر از فعالان

12:15-12

قرائت سوگند نامه

12:25-12:15

پخش کلیپ دانشجویی

12:40-12:25

ارائه گواهی شرکت در سمینار به دانشجویان

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر