دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:08:11 AM 1397 / 08 / 22
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

کارشناسی بهداشت محیط 

 برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96  کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط   مقطع کارشناسی پیوسته   ورودی 96  ( ترم 1)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

آمار زیستی

مهندس موسوی – کلاس (1)

شیمی عمومی

مهندس ایرانشاهی – کلاس (6)

معارف اسلامی (1) - گروه (7)

میثم یوسفی - کلاس 2

مشتر ک با حرفه ای 96

دوشنبه

شیمی عمومی- عملی

مهندس ایرانشاهی –آزمایشگاه

شیمی عمومی- عملی

مهندس ایرانشاهی –آزمایشگاه

نقشه برداری- کلاس (2)

مهندس حسین دوست

سه شنبه

 

فیزیک عمومی

دکتر رمضانی مقدم – کلاس (3)

نقشه برداری- عملی

مهندس حسین دوست

چهار شنبه

 

زبان پیش - گروه (9)

کلاس (1)- خانم نامدار

فیزیک عمومی - عملی

ساعت 8-2  بعد از ظهر – آزمایشگاه

آقای باهنران

پنج شنبه

   

 

کلاس ریاضی یک - استاد: دکتر جدی - روز چهارشنبه ساعت 13:30 تا 17:30 - کلاس یک
 

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط   مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 95  ( ترم 3)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

ایمنی کاربرد مواد شیمیایی

دکتر دهقانی-کلاس (3)

معادلات دیفرانسیل- خانم گیلاسی

ساعت 13-10 – کلاس (2)

رسم فنی و نقشه کشی

دکتر میرزایی- کلاس (1)

دوشنبه

 

هیدرولوژی آبهای سطحی

دکتر ربانی – کلاس (3)

 

سه شنبه

زبان عمومی

کلاس (2)- خانم کریمی مقدم

گندزداهای محیط- نیمه اول

آمفی تئاتر – دکتر مصطفایی

بهداشت مواد غذایی

دکتر رضا شرافتی- کلاس (2)

چهار شنبه

بهداشت پرتوها و حفاظت

مهندس حنانی – کلاس (3)

زبان عمومی

کلاس (3) - خانم کریمی مقدم

 

پنج شنبه

 

 

 

* کلاس رسم فنی و نقشه کشی ( استاد : دکتر میرزایی ) روزدوشنبه ساعت 14-12  در سایت کامپیوتر نیز  برگزار خواهد شد.  

کلاس درس بهداشت پرتوها( عملی )( استاد : مهندس حنانی) روزچهارشنبه ساعت 14-30/12 در آزمایشگاه تشکیل خواهد شد.

* کلاس اخلاق اسلامی - گروه (7) ( استاد : میرحبیبی ) ( مشترک با حرفه ای 95 ) روزدوشنبه ساعت 18-16  در کلاس 2 برگزار خواهد شد.  

 

                                                              

دانشجویان رشته بهداشت محیط   مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 94  ( ترم 5)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

تاریخ اسلام - گروه (7)

آقای جمشیدی

کلاس 2 -مشترک با عمومی 96

اپیدمیولوژی محیط

دکتر دهقانی - کلاس (3)

مدیریت کیفیت آب

دکتر ربانی – کلاس (3)

دوشنبه

هیدرولیک

دکتر مصطفایی- کلاس (3)

 

 

سه شنبه

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

مهندس حنانی - کلاس (3)

فرآیندها و عملیات

دکتر ربانی – کلاس (2)

 

چهار شنبه

اصول ترمودینامیک

آقای دکتر عطوف – کلاس (1)

مکانیک خاک

دکتر جمال – کلاس (5)

 

پنج شنبه

 

 

 

* کلاس روش تحقیق  ( استاد : دکتر دهقانی ) روزسه شنبه ساعت 13-30/11  در کلاس (1)  برگزار خواهد شد.  

 

 

                                                              

دانشجویان رشته بهداشت محیط   مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 93  ( ترم 7)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

دوشنبه

کاربرد موتور تلمبه

پروژه آبرسانی

دکتر ربانی- کلاس(2)

آشنایی با مدلسازی

دکتر میرزایی- کلاس(2)

انقلاب  اسلامی- گروه (8)

مشترک با حرفه ای 93

کلاس 2  -آقای عمورمضانزاده

سه شنبه

فاضلاب صنعتی

دکتر رحمانی – آمفی تئاتر

آزمایشگاه هیدرولیک( کارآموزی)

مهندس حسین دوست- آزمایشگاه

بهره برداری ( فاضلاب )

دکتر میرانزاده- کلاس(3)

چهار شنبه

نرم افزار کارآموزی

سایت کامپیوتر

نرم افزار کارآموزی

سایت کامپیوتر

 

پنج شنبه

 

 

 

کلاس بهره برداری و پروژه - استاد: دکتر ربانی - روز چهارشنبه ساعت 12:30 تا 14 - کلاس 2
 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر