دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:30:02 AM 1397 / 08 / 22
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

برنامه هفتگی نیمسال اول سالتحصیلی 97-96  کارشناسی ارشد  HSE 

برنامه هفتگی نیمسال اول دانشجویان رشته HSE- کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 96  ( ترم 1)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

دوشنبه

زبان تخصصی HSE

 دکتر بهرامی و زیلوچی

 کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

مدیریت بهداشت حرفه ای

دکتر مطلبی

 کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 

سه شنبه

مدیریت بهداشت محیط

دکتر ربانی( اساتید گروه بهداشت محیط )

  کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

اصول و مبانی مدیریت

 دکتر کبریایی و مهندس صباحی

کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

سیستم اطلاع رسانی پزشکی خانم بتولی

کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

چهار شنبه

آمار و روش تحقیق

دکتر اکبری

 کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 

 

پنج شنبه

 

 

 

*کلاس درس مدیریت بهداشت محیط( استاد : دکتر ربانی و اساتید گروه بهداشت محیط ) روز سه شنبه ساعت 14-12

در کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای تشکیل خواهد شد.

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول دانشجویان رشته HSE -  کارشناسی ارشد ناپیوسته    ورودی 95  ( ترم 3)

ایام هفته

10-8 صبح

12-10 صبح

4-2 بعد از ظهر

نام درس واستاد

نام درس واستاد

نام درس واستاد

شنبه

 

مدیریت حریق- مهندس حنانی کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 

یکشنبه

 

بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث

 دکتر مطلبی

کلاس واقع در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 

دوشنبه

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر