دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:04:28 PM 1396 / 09 / 03
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1396 / 08 / 30  -15:37 تعداد مشاهدات :31


--1396 / 08 / 29  -7:52 تعداد مشاهدات :62


--1396 / 08 / 25  -9:35 تعداد مشاهدات :73


--1396 / 08 / 25  -9:20 تعداد مشاهدات :63


--1396 / 08 / 25  -9:9 تعداد مشاهدات :72


--1396 / 08 / 20  -12:18 تعداد مشاهدات :119


--1396 / 08 / 17  -13:7 تعداد مشاهدات :71


--1396 / 08 / 17  -13:5 تعداد مشاهدات :48

مصاحبه خبرگزاری علم و فن آوری با دکتر روح اله دهقانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان. شاید باور این نکته که زهر عقرب دوای موثری برای بسیاری از بیماری ها نظیر ام اس، دیابت و سرطان است، کمی دشوار باشد. اما ...

--1396 / 08 / 17  -9:57 تعداد مشاهدات :170


--1396 / 08 / 16  -11:13 تعداد مشاهدات :90


--1396 / 08 / 16  -10:51 تعداد مشاهدات :86


--1396 / 08 / 15  -22:15 تعداد مشاهدات :84

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
پژوهش دانشکده

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی